Kompleksowa obsługa marketingowa

Oferta dla firm z Polski

Ekspansja na rynki zagraniczne to dla wielu firm kolejny etap rozwoju. Dotychczas głównie duże i znane marki polskie eksportowały swoje towary do USA. W ostatnich latach obserwowane jest również zainteresowanie takim eksportem przez średnie i małe firmy. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na taką ekspansję uważają, iż priorytetem przed podjęciem decyzji o działalności na zagranicznych rynkach jest uzyskanie wiarygodnych informacji o możliwościach zbytu dla swoich usług lub towarów. Natomiast kluczem do sukcesu na nowych rynkach jest przede wszystkim dobre rozpoznanie branży, potencjalnego klienta, a następnie skuteczna strategia marketingowa. Przeprowadzenie potrzebnych badań rynku i współpraca z amerykańskimi agencjami marketingowymi może stanowić dla wielu przedsiębiorców dysponujących mniejszym kapitałem trudną do pokonania barierę. Nieznajomość amerykańskich realiów i specyfiki rynku to dodatkowe utrudnienia.

Nasza Oferta

Agencja Ingressus specjalizuje się w:

  • Kompleksowej obsłudze marketingowej i promocyjnej dla firm z Polski na rynku polonijnym w USA.
  • Wstępnym rozpoznaniu możliwości ekspansji na rynek amerykański, a w razie potrzeby zlecaniu i koordynacji bardziej zaawansowanych badań rynkowych i kampanii marketingowych. Nasi partnerzy to największe amerykańskie agencje reklamowe i promocyjne.

 

Please don’t hesitate to